دکتر مهسا ساداتی

متخصص روانشناسی کودک و نوجوان

دکترای تخصصی روانشناسی تربیتی، دارای پروانه تخصصی از سازمان نظام روانشناسی ایران، مدرس دانشگاه

دکتر متینا پورقاسم

روانپزشک

دارای دانشنامه (بورد تخصصی) روانپزشکی، درمانگر انواع اختلالات خلقی و انواع افسردگی، پرخاشگری، اختلال حافظه و تمركز، بيش فعالی، اضطراب، وسواس و...

دکتر شیوا گوهری

مشاور فردی و خانواده درمانگر

دکترای مشاوره، کارشناس ارشد مشاوره خانواده از دانشگاه خوارزمی، عضو سازمان نظام روانشناسی ایران، عضو انجمن روانشناسان آمریکا

دکتر پریا آب روانی

متخصص نقشه برداری مغزی QEEG

دکترای روانشناسی شناختی، عضو انجمن علوم اعصاب ایران، عضو انجمن نوروپسیکولوژی ایران

سمیرا نوری

نوروتراپیست

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دارای 10 سال سابقه کار با انواع دستگاه های نوروفیدبک در ایران، دارای کلیه مدارک کارگاه های نوروفیدبک و tDCS از مراکز پارند و فارمد

غزل نورپی

نوروتراپیست

دارای مدرک کارشناسی مشاوره از دانشگاه تهران شمال، دارای سابقه کار با انواع دستگاه های نوروفیدبک، دارای کلیه مدارک کارگاه های نوروفیدبک و tDCS از مراکز پارند و فارمد

ندا اسلامی

درمانگر اختلالات یادگیری و بازی درمانگر

کارشناس ارشد روانشناسی و مشاوره، عضو سازمان نظام روانشناسی ایران، سابقه فعالیت در مدارس فرزانگان، درخشان و... و مولف کتب متعدد در زمینه تمرکز، نافرمانی و بازی با کودکان

مهدیه یساری

درمانگر اختلالات یادگیری و بازی درمانگر

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، عضو سازمان نظام روانشناسی ایران، درمانگر کودک و نوجوان در زمینه بیش فعالی، اوتیسم، لجبازی نافرمانی، اختلالات اضطرابی، وسواس و اختلالات یادگیری

پردیس چلبی پارسا

بازی درمانگر

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، عضو سازمان نظام روانشناسی ایران، برگزار کننده دوره های فرزندپروری و مهارت های زندگی، مشاور مدرسه

سانازالسادات طاهائی

بازی درمانگر

کارشناس ارشد مشاوره خانواده، عضو سازمان نظام روانشناسی ایران، درمانگر کودک و نوجوان در زمینه بیش فعالی، لجبازی نافرمانی، اختلالات اضطرابی و اختلالات یادگیری، مدرس فرزندپروری

دکتر معصومه فراهانی

بازی درمانگر

دکترای روانشناسی عمومی دانشگاه بوعلی، عضو سازمان نظام روانشناسی ایران، درمانگر کودک و نوجوان در زمینه بیش فعالی، نافرمانی، اختلالات اضطرابی، مدرس فرزندپروری و مهارت زندگی

زهرا آهنگری

زهرا آهنگری

بازی درمانگر

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، عضو سازمان نظام روانشناسی ایران، سابقه ۱۰ سال آموزش و درمان کودکان در حوزه بیش فعالی، اوتیسم، اختلالات اضطرابی و وسواس

مریم احمدی

مدیریت داخلی کلینیک

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

زهرا آهنگری

زهرا آهنگری

بازی درمانگر

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، عضو سازمان نظام روانشناسی ایران، سابقه ۱۰ سال آموزش و درمان کودکان در حوزه بیش فعالی، اوتیسم، اختلالات اضطرابی و وسواس

مریم احمدی

مدیریت داخلی کلینیک

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی